امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
حبوبات

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت تخم مرغ 93%
قیمت تخم مرغ 88%
واردات نهاده های دامی 84%