امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت جو دامی 93%
قیمت جو دامی 88%
واردات نهاده های دامی 84%