امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
حبوبات

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت حبوبات​ 93%
قیمت حبوبات​ 88%
واردات نهاده های دامی 84%