امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
دانه کتان

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت دانه کتان 93%
قیمت دانه کتان 88%
واردات نهاده های دامی 84%