امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
دانه های روغنی

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت دانه های روغنی 93%
قیمت دانه های روغنی 88%
واردات نهاده های دامی 84%