امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک

کنجاله سویا

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت کنجاله سویا 93%
قیمت کنجاله سویا 88%
واردات نهاده های دامی 84%