امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
نخود سبز و زرد

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت نخود سبز و زرد 93%
قیمت نخود سبز و زرد 88%
واردات نهاده های دامی 84%