امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
حبوبات

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت گوشت گرم 93%
قیمت گوشت گرم 88%
واردات نهاده های دامی 84%