امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی آریارازک
حبوبات

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت گوشت گوسفندی 93%
قیمت گوشت گوسفندی 88%
واردات نهاده های دامی 84%